LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
b) K vlastnému materiálu
V kapitole 2.5.5.2 Projekcie emisií z poľnohospodárstva podľa referenčného scenára WEM sa uvádza: „V porovnaní s ostatnými odvetviami sa produkcia emisií a záchytov skleníkových plynov v poľnohospodárstve neskúmala detailne. Niektoré zdroje je ťažké vyčísliť, ostatné sú skryté.“
Odporúčame preto vypracovať relevantné analýzy, ktorými MŽP podloží svoje tvrdenia pre navrhované opatrenia, ktorých realizácia by podľa nás mala negatívny dopad na efektívnosť a udržateľnosť budúceho slovenského poľnohospodárstva.