LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Strana 46, časť 2.5.4.4:
Odporúčame zvážiť aj možnosti ako obmedziť dochádzanie do práce, do škôl a pod. Ako zakomponovať podporu práce zamestnancov z domu, firemnú hromadnú dopravu, ale aj vyvolať diskusiu o úplnej zmene konceptu mobility.