LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Strana 42, časť 2.5.3.4, posledná odrážka:
Odporúčame uviesť možný negatívny sociálny vplyv na domácnosti. keďže plán EÚ môže zvýšiť cenovú hladinu naprieč EÚ, vrátane SR.