LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Strana 6, druhý odsek, prvá veta, tiež časť 2.1.1, strana 16, prvý odsek, posledná veta („zvýšené ambície“) a časť 2.5, strana 23, druhý odsek („V rámci týchto projekcií ...stratégie.“) a posledný odsek:
Vzhľadom na zmenu cieľa na EÚ úrovni odporúčame prehodnotiť budúcu aktualizáciu stratégie – a teda pripraviť stratégiu, ktorá zobrazuje zmenu cieľa na NEUTRAL skôr ako o 5 rokov (aj vzhľadom na uvádzané odchýlky modelu WAM v časti 2.1.1.) Vhodné by bolo zosúladenie aktualizácie Nízkouhlíkovej stratégie, ktorý by obsahovala nový model počítajúci s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050 s aktualizáciou Integrovaného národného energetického a klimatického plánu, ktorú bude potrebné predložiť EK v júni 2023.