LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Strana 5, druhý odsek, dve posledné vety a tiež časť 2.1.1, strana 16, druhý odsek, posledná veta a tiež časť 2.4.5.2, strana 54, posledný odsek:
Odporúčame uviesť riziká pri záchytoch CO2e, nakoľko NUS zvažuje aj možnosť, že zmena klímy môže do roku 2050 ovplyvniť záchytovú kapacitu slovenskej prírody – t. j. pravdepodobnosť, že 7MtCO2e bude predstavovať neutralitu a riziká odchýlky od tohto čísla.