LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Doložka vybraných vplyvov, bod 5
Odporúčame opraviť chybne uvedené označenie „WAM“ pre alternatívu 0, správne má byť „WEM.“ Označenie „WAM“ je pre alternatívu 1.
Odôvodnenie:
Oprava preklepu.