LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 2.3, strana 21, tabuľka 2 - v riadku OZE doprava sú uvedené chybné čísla, žiadame opraviť podľa tabuľky 10 na strane 46 Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 (8,8-9,2-9,5-9,7-9,8-10,4-10,7-11,2-12,3-14,0).
Odôvodnenie:
Je potrebné zachovať súlad s už schváleným strategickým plánovacím dokumentom.