LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 2.5.3.4 v prvej odrážke v „zelenej tabuľke“ vypustiť buď slovo účinnosti alebo efektívnosti, a ponechať len jedno z nich.
Odôvodnenie:
V danom kontexte sa jedná o synonymá