LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Strana 36, kapitola 2.5.2.8, časť „Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti“ navrhujeme vypustiť 1. „opatrenie“.
Odôvodnenie:
Uvedená veta predstavuje skôr cieľ, než opatrenie. Navyše hodnota 60% je neprimerane nadhodnotená v porovnaní s reálnymi hodnotami dosiahnutými pri komplexnej obnove na základe údajov z Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti.