LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Kapitola Záver, strana 73, žiadame uviesť aj  nové formy zachytávania CO2 ako napríklad syntetický metán, podzemné uskladňovanie a pod.
Odôvodnenie:
Materiál European Green Deal počíta s financovaním a s rozvojom nových metód zachytávania CO2.