LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Kapitola 4.1, na strane 69, druhý odsek, prvá veta, žiadame prvú vetu „Smerom k roku 2050 rastú investície do výroby elektriny, keďže Slovensko buduje nový jadrový zdroj (elektráreň alebo nové bloky).“ nahradiť upraveným znením: “ Smerom k roku 2050 rastú investície do výroby elektriny, keďže Slovensko buduje nové kapacity na výrobu elektriny.“