LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 3.2 navrhujeme doplniť do patričných fondov aj odrážky o podpore zvyšovania kapacity záchytu CO2 na území SR.
Odôvodnenie:
Aj keď tento materiál podrobne neanalyzoval náklady na zvyšovanie záchytu CO2, predpokladáme, že by bolo vhodné zvážiť jeho financovanie.