LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Strana 54, po kapitole 2.5.6.1 nasleduje kapitola 2.4.5.2, strana 55 kapitola 2.4.5.3, strana 56 kapitola 2.5.6.2 - odporúčame opraviť číslovanie kapitol.
Odôvodnenie:
Formálna oprava číslovania.