LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
BOD č. 3 Čl. ods. pís. 2.5.5.3 
Navrhujeme doplniť k dodatočným opatreniam v sektore poľnohospodárstvo opatrenia na podporu využívania nitrátových hnojív a hnojív so stabilizovaným dusíkom na úkor používania močoviny. 
odôvodnenie: Nitrátové hnojivá a hnojivá so stabilizovaným dusíkom umožňujú vyššiu efektivitu príjmu živín rastlinami, čím sa znižujú emisie N2O z pôdy pri zachovaní hektárových výnosov