LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Príloha č. I  
V tabuľke č. 10 doplniť pred slová „emisie skleníkových plynov“ slovo celkové. 
Odôvodnenie: Text zosúladený s ostatnými podobnými tabuľkami.