LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Príloha č. I  
V tabuľke č. 9 opraviť názov „Celkové emisie skleníkových plynov v energetike“ na „Celkové emisie skleníkových plynov v sektore priemyselné procesy“. 
odôvodnenie: Tabuľka pojednáva o sektore priemyselných procesov nie energetiky.