LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
stana 27. 
Vo vete „Vývoj projekcií emisií skleníkových plynov vo vyjadrení ako CO2 ekvivalent podľa scenáru s opatreniami (WEM) zo sektoru energetika, ktorý zahŕňa aj sektor dopravy ukazuje Tabuľka 6 v Prílohe I a Obrázok 18“ opraviť slová „obrázok 18“ na „obrázok 7“.    
odôvodnenie: Oprava chyby.