LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ovseník, Milan, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
6) DOLOŽKY VPLYVOV - Predkladaný materiál nie je v súlade s JEDNOTNOU METODIKOU NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV, nedostatočne sú vyhodnotené vplyvy dokumentu na vybrané oblasti,  chýbajúce stanovisko komisie v rámci predbežného pripomienkového konania a záverečného posúdenia vybraných vplyvov. Žiadame pred schváleným dopracovať – je to kľúčové vzhľadom na prijaté postoje novej EK  a jej Green Deal. 
PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ