LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ovseník, Milan, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
4) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

3.1. Dotknuté podnikateľské subjekty: doplniť podľa sektorov -  podniky poľnohospodárske a podniky lesného hospodárstva. V LH – 4 štátne podniky a cez 4000 neštátnych obhospodarovateľov lesov 

Odporúčame do budúcnosti konzultácie zo zástupcami dotknutých subjektov
PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ