LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ovseník, Milan, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
3) Vlastný materiál - 3.2.5. Environmentálny fond

Druhý odstavec, druhá veta.  „Príjmy štátneho fondu budú spätne využité na investície, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia alebo znižujú emisie, napríklad na akčný plán pre vodovody a kanalizácie,  zatepľovanie verejných budov a iné.“ Pred a iné doplniť.“........... podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením a vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území.... „
PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ