LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ovseník, Milan, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
2) Vlastný materiál - Doplniť časť 2.5.6.

Žiadame doplniť informácie a opatrenia na podporu výrobu a spaľovania palivového dreva, štiepky v lokálnej ekonomike na lokálnom trhu   podľa pripomienky Ing. Roberta Šalvata, prezidenta VEUKO a zástupcu Cechu kachliarov „Ako prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO a v mene Cechu kachliarov dávame pripomienku k LP/2020/1 Návrhu Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Cech kachliarov je jedna z najväčších profesijných stavovských organizácií na Slovensku a vieme v rámci našej profesie ponúknuť významné riešenie pre nízkouhlíkovú stratégiu. Ako člen medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO máme k dispozícii jednu z najmodernejších notifikovaných skúšobní v Európe vo Viedni. Preto vieme naše návrhy podložiť presnými skúškami a dlhoročnými pozitívnymi skúsenosťami z iných krajín ako Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Moderné kachľové pece a krby patria legitímne medzi najekologickejšie zdroje tepla hlavne z pohľadu emisií CO2 ako aj pri zohľadnení potreby primárnej energie. Ako príklad uvádzame porovnanie emisií CO2 za vykurovaciu sezónu nízkoenergetického rodinného domu: kúrenie drevom 262 kg/rok a kúrenie plynom 3.047 kg/rok a potreby primárnej energie: kúrenie drevom 1.309 kWh/rok a kúrenie plynom 14.960 kWh/rok. Celkový odhadovaný počet takto nainštalovaných zariadení je okolo 280.000 diel krbov a kachľových pecí, čo znamená viac ako 2 MW inštalovaného výkonu. Preto vieme podporou moderných kachľových pecí a krbov výrazným spôsobom prispieť k zníženiu emisií CO2 do ovzdušia. Máme zároveň presné merania, o koľko vieme znížiť emisie CO2 a jemných prachových častíc prostredníctvom vzdelávania verejnosti ako správne kúriť drevom. Pre tieto účely máme spracované náučné videá. Napríklad len zavedením správneho zakúrenia dreva zhora sa bez dodatočných investícií znížia emisie o 50%. Radi by sme Vás požiadali, aby sme boli prizvaní do pracovnej skupiny, kde by sme naše návrhy vedeli presne odprezentovať.“ 

PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ