LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3
V druhej vete navrhujeme k jednotlivým cieľom uviesť aj rok kedy sa majú predmetné ciele dosiahnuť.
Odôvodnenie:
Považujeme za vhodné aby dané ciele obsahovali aj rok kedy sa majú dosiahnuť, čím sa predíde možným rôznym interpretáciám týchto cieľov.