LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eustream (eustream, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
strana 47 opatrenie Znížiť uhlíkovú stopu mestskej verejnej dopravy dostupnými technológiami doplniť o slová " a znížiť uhlíkovú stopu osobnej dopravy dostupnými technológiami (LPG, CNG, biopalivá druhej generácie, elektrifikácia, vodík)
Odôvodnenie: Rôzne palivá majú rôzne emisie skleníkových plynov počas celého životného cyklu. Opatrenia by nemali vyberať preferované riešenia, osobitne pri súčasnom stave poznania, kedy rozvoj a uplatnenie v súčasnosti známych technológií je otvorené.  Nižšiu emisnú stopu ako konvenčné palivá majú aj CNG a LPG.