LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eustream (eustream, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Príloha I. tabuľka č. 7, bod 1. Energetika - žiadame korigovať výhľad pre roky 2025 - 2040.

Odôvodnenie: Prognózy prevádzkovateľa prepravnej siete predpokladajú, že aj po uvedení plynovodu Nord Stream do prevádzky budú prepravované objemy plynu cez územie SR aj v rámci scenára WAM bez výrazných zmien. Prípadné výpadky prepravy v smere východ – západ by mali byť nahradené zvýšenou prepravou v smeroch západ – juh a západ-východ.