LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eustream (eustream, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
strana 42 -bod Obmedzenie používania fosílnych palív v priemysle nahradiť znením  Obmedzenie používania tuhých fosílnych palív v priemysle.
Odôvodnenie: V niektorých priemyselných oblastiach nie je možné nahradiť, resp. obmedziť využívanie zemného plynu. Obmedzenie sa má týkať najmä tuhých fosílnych palív s vysokou uhlíkovou stopou.