LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ďurana, Radovan
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame o prepracovanie Doložky vybraných vplyvov a doplnenie vplyvov na rozpočet verejnej správy. 
Odôvodnenie:
Model CGE explicitne uvádza pokles zamestnanosti, pokles miezd a spotreby domácností. Predkladateľ má k dispozícii základné informácie potrebné pre vyčíslenie výpadku verejných financií v období 2020-2050. 
Predpokladaný pokles zamestnanosti by mal dosiahnuť 1,3% resp. 1% oproti referenčnému scenáru, pričom pokles miezd (a tým aj spotreby domácností) by mal dosiahnuť 9 %. Je evidentné, že takto zásadné zmeny budú mať radikálny dopad na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Predkladateľ by mal preto vyčísliť kompenzačné opatrenia tohto výpadku. V texte spomínané zvýšenie ekologických daní je pritom obyčajne prezentované ako fiškálne neutrálne. Predkladateľ by mal jednoznačne identifikovať dodatočné príjmy, ktorými majú byť výpadky daňových a odvodových príjmov financované.