LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu 
Žiadame predkladateľa v bode 1.1. Úvod doplniť odkaz na Oznámenie Európskej komisie k Európskej zelenej dohode. 
Odôvodnenie: 
Oznámenie Európskej komisie k Európskej zelenej dohode predstavuje podrobnú cestovnú mapu kľúčových politík a opatrení na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050, ktoré bude musieť Slovenská republika implementovať.