LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V dokumente Doložka vybraných vplyvov, v časti 5. Alternatívne riešenia MDV SR navrhuje v druhej vete opraviť nesprávne uvedenú skratku „WAM“, ktorá má označovať alternatívu 0, správne má byť uvedené slovo „WEM“.