LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, nadpis 2.1. a 2.1.1. nadpis 2.1. a 2.1.1. Celkové zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania do roku 2050, Plánované zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania do roku 2050.
Navrhujeme úpravu nadpisov 2.1. a 2.1.1. nasledovne: Celkové zníženie a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050, Plánované zníženie a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050.
Odôvodnenie: úprava textu.