LP/2019/97 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 032396/2019-OBEP-0021062
Podnet: na základe úlohy z uznesenia vlády SR č. 539/2012 z 10. októbra 2012
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/97
Dátum začiatku MPK: 07.02.2019
Dátum konca MPK: 20.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)