LP/2019/901 Návrh opatrení pre zabezpečenie konkurencieschopného podnikateľského prostredia automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 24262/2019-4210-73451
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/901
Dátum začiatku MPK: 20.12.2019
Dátum konca MPK: 09.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)