LP/2019/89 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3123/2019-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť v termíne, od ktorého je potrebné začať administrovať vyplácanie podpory na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva
Posledná zmena: 27.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/89
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 12.02.2019
Novelizované predpisy: 83/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)