LP/2019/888 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7695/2019/OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/888
Dátum začiatku MPK: 09.12.2019
Dátum konca MPK: 20.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.12.2019
Ukončenie štádia: 07.01.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)