LP/2019/886 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 22920/2019-1012-63527
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť v termíne
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/886
Dátum začiatku MPK: 06.12.2019
Dátum konca MPK: 12.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia: 12.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)