LP/2019/860 Návrh na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2021 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/8531
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/860
Dátum začiatku MPK: 25.11.2019
Dátum konca MPK: 06.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.11.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)