LP/2019/86 Návrh na schválenie zmeny Štatútu Medzinárodnej investičnej banky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/019696/2018-183
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/86
Dátum začiatku MPK: 01.02.2019
Dátum konca MPK: 21.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)