LP/2019/842 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 05138/2020/SCL/13439-M
Podnet: § 33 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/842
Dátum začiatku MPK: 29.11.2019
Dátum konca MPK: 19.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: