LP/2019/833 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OBL-347/2019
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh nariadenia vlády sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenej forme z dôvodu dodržania termínu zvýšenia stupnice platových taríf uvedeného v príslušných Kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa.
Posledná zmena: 27.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/833
Dátum začiatku MPK: 18.11.2019
Dátum konca MPK: 26.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)