LP/2019/832 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kaba, Daniel, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu: Časť 2.1. Ministerstvo financií SR odporúčame upraviť a doplniť nasledovne: Str. 3, vložiť do druhého odseku, na prvé miesto vetu: "Rozvíjať systém rozvojovej diplomacie aj cez možnosť uchádzať sa o pracovné pozície aj kandidátom mimo prostredia MZVaEZ, a zaviesť systém hodnotenia práce rozvojových diplomatov, resp. hodnotenie činnosti ZÚ v oblasti rozvojovej agendy".