LP/2019/832 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v doložke vplyvov, bod 10: Poznámky uviesť, že navrhované “Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2020‘ vytvorí príležitosti na zvýšenie participácie slovenských podnikateľov v rozvojových projektoch a tendroch  Ide teda o pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, tento však nie je možné predvídať a kvantifikovať.