LP/2019/832 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K predmetnému materiálu nemáme pripomienky. Odporúčame uviesť v materiáli okrem cieľovej hodnoty aj aktuálnu hodnotu podielu ODA na HND.