LP/2019/830 Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka k  materiálu Príloha č. 3 (zd_priloha-c.-3_Financovanie-EHMK-20191030), časť 2. 2. Preskúmanie možnosti financovania z programov EÚ, str. 2. Navrhujeme doplniť informácie:  „Na ďalšie aktivity súvisiace s EHMK možno tiež využiť programy ako Kreatívna Európa (podpora kultúrnych a kreatívnych sektorov), Erasmus + (podpora vzdelávania, školenia, mládeže a športu), Horizont 2020 (podpora výskumu a inovácií), COSME (podpora konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti podnikov EÚ a MSP a podpora podnikateľskej kultúry), či Nástroj na prepájanie Európy (podpora, okrem iného, aj kultúry digitálnych sietí Európy), a pod.”

OM MŠVVaŠ SR navrhuje do zoznamu programov, ktoré je súvisiace s EHMK možné využiť, doplniť aj Európsky zbor solidarity, s apelom na využívanie možností dobrovoľníckej práce.

Navrhujeme vo vyššie uvedenom texte, za informáciu o Erasmus+, doplnenie textu:
 „...,Európsky zbor solidarity (dobrovoľnícke partnerstvá, dobrovoľnícke projekty, stáže a pracovné miesta)...”