LP/2019/830 Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Obyčajná pripomienka k "UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. ... z ... k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026"
Znenie pripomienky: Odporúčame doplniť termín: „priebežne do 31. decembra 2026" k úlohe D.1. s názvom „poskytnúť ministrovi kultúry na žiadosť súčinnosť pri zabezpečovaní účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026“ z dôvodu jeho absencie.