LP/2019/81 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 44444/2018/130
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/81
Dátum začiatku MPK: 01.02.2019
Dátum konca MPK: 21.02.2019
Novelizované predpisy: 185/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

757/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

385/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 21.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)