LP/2019/804 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení.
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Dopravné prostriedky
Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-331/2019
Podnet: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/804
Dátum začiatku MPK: 07.11.2019
Dátum konca MPK: 27.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2020
Začiatok štádia: 28.01.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.01.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: