LP/2019/797 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11973/2019-9.1
Podnet: § 3 ods.2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/797
Dátum začiatku MPK: 05.11.2019
Dátum konca MPK: 25.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)