LP/2019/79 Návrh Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Medzilaborce, Revúca, Rožňava, Sobrance, Svidník a Trebišov na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 002791/2019/OPRR
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/79
Dátum začiatku MPK: 31.01.2019
Dátum konca MPK: 13.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)