LP/2019/767 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 7492/2019/OAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/767
Dátum začiatku MPK: 04.11.2019
Dátum konca MPK: 15.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)