LP/2019/76 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/015728/2018-724
Podnet: Transpozícia smernice Rady EÚ 2018/822 z 25. mája 2018
ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ
pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/76
Dátum začiatku MPK: 30.01.2019
Dátum konca MPK: 19.02.2019
Novelizované predpisy: 442/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

359/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 26.04.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)