LP/2019/752 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 23550/2019/SCDPK/101529-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/752
Dátum začiatku MPK: 22.10.2019
Dátum konca MPK: 12.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 22.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: